ERASMUS MOBILITY 2018/2019

ERASMUS MOBILITY
akademický rok 2018/2019


Vážení studenti,
katedra speciální a inkluzivní pedagogiky zajišťuje v rámci bilaterálních smluv s některými evropskými univerzitami studijní pobyty pro své studenty. Délka pobytu je zpravidla 1 semestr (podle rozvrhu hostující univerzity). Student plní studijní úkoly podle vypsaných předmětů hostující univerzity. Vybírá je před odjezdem. Výběr schvaluje vysílající univerzita.
Student získá stipendium, které pokrývá životní náklady spojené se studiem – jde o příspěvek MŠMT, MU a EU.
Seznam univerzit, na nichž můžete studovat i vy, máte uvedený níže pod jazykem motivačního dopisu a podrobněji pak na webu katedry speciální a inkluzivní pedagogiky MU.


Zájemci o studijní pobyt a stipendium musí splnit následující podmínky:

 1. Přihláška a motivační dopis
  • Přihlašování probíhá elektronicky na: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

  • Jazyk motivačního dopisu
   • University of Jyväskylä (Finsko) – angličtina
   • Jyväskylä University of Applied Science (Finsko) – angličtina
   • ESPE University of Toulouse Midi-Pyrénées (Francie) – francouzština
   • Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Německo) – němčina
   • Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Německo) – němčina
   • Ludwig-Maximilians-Universität München (Německo) – němčina
   • The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education (Polsko) – angličtina
   • University of Ljubljana, Faculty of Education (Slovinsko) – angličtina
   • Mid Sweden University (Švédsko) – angličtina
   • Gazi University, Faculty of Education (Turecko) – angličtina
   • VIA University College (Dánsko) – angličtina

  • Obsah motivačního dopisu
   • z jakých důvodů chcete vyjet do zahraničí
   • proč chcete studovat na univerzitě, kterou jste si vybrali
   • čemu se chcete na zahraniční univerzitě věnovat

  • Přihlašovat se můžete (1. kolo) do 25. 2. 2018
  • Přihlašovat se můžete (2. kolo) do 3. 5. 2018
  • Přihlašovat se můžete (3. kolo) do 1. 10. 2018
  •  
  • Přihlašování

 2. Výběrový pohovor
  • datum, čas a místo (1. kolo): 26.2.2018 (po) ve 13:00, pracovna doc. Vojtové
  • datum, čas a místo (2. kolo): 4. 5. 2018 (pá) ve 13:00, pracovna doc. Vojtové

  • datum, čas a místo (3. kolo): st 2. 10. 2018 ve 13:30 h, Poříčí 31a, CVIDOS, uč. 76

  • Předmětem pohovoru bude povědomí studenta o vzdělávacím systému země hostující univerzity.
  • Pohovor bude probíhat v jazyce studia na hostující univerzitě.

 3. Dobrá znalost jazyka – odpovídající úrovni vysokoškolského studia

 4. Úspěšný průběh dosavadního studia na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Koordinátor pro Erasmus Mobility za Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Zástupce koordinátora pro Erasmus Mobility za Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky a koordinátor za Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání


Aktualizováno: léto 2018 (Paa)


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education