Mobility studentů a pedagogů - Erasmus+ - studijní pobyty


Základní informaceJste studentkou/studentem Katedry speciální pedagogiky PdF MU a chcete strávit část svého studia v zahraničí? Právě pro vás je určen program Erasmus+. Zde o něm naleznete základní informace. Více pak na www.czs.muni.cz
a


Kdo se může účastnit?


Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:
 • je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt studentem min. 2. ročníku Bc. studia nebo je studentem jakéhokoli ročníku Mgr. či PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia.
 • se přihlásil do výběrového řízení a byl vybrán.
 • student může vyjet opakovaně, součet celkové doby výjezdu do 12 měsíců během studijního programu/případně do 24 měsíců v pětiletém studijním programu.


Jak dlouho studijní pobyt trvá?


Délka studijního pobytu je minimálně 3 a maximálně 12 měsíců


Kde studijní pobyty probíhají?


Katedra speciální pedagogiky má uzavřenou smlouvu pro mobility studentů s následujícími univerzitami:

Dánsko

 • VIA University College

  VIA Faculty of Education & Social Studies
  Ceresbyen 24
  DK - 8000 Aarhus C
  Denmark

  www stránky: http://en.via.dk/
  Počet studentů: 4 + 2 (2 KSpP, 2 IVIV + 2 katedra pedagogiky)
  Délka pobytu: 5 měsíců


Finsko

 • University of Jyväskylä

  P.O.Box 35
  FI-40014 Jyväskylä
  Finland

  www stránky: www.jyu.fi/en/
  Počet studentů: 4
  Délka pobytu: 4 měsíce


 • Jyväskylä University of Applied Science, Teacher Education College

  Rajakatu 35
  FI-40200 Jyväskylä
  Finland

  www stránky: www.jamk.fi/aokk/
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 4 měsíce


Francie

 • ESPE University of Toulouse Midi-Pyrénées

  56 avenue de l´URSS
  31078 Toulouse
  France

  www stránky: http://www.univ-tlse2.fr/home/
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 4 měsíce


Německo

 • Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

  Routeallee 46
  D-71634 Ludwigsburg
  Deutschland

  www stránky: www.ph-ludwigsburg.de
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 4 měsíce


 • Ludwig-Maximilians-Universität München

  Geschwister-Scholl-Platz 1
  D-80539
  Deutschland

  www stránky: www.uni-muenchen.de
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 4 měsíce


 • Julius-Maximilians-Universität Würzburg

  Wittelsbacher Platz 1
  D-97074 Würzburg
  Deutschland

  www stránky: www.uni-wuerzburg.de
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 6 měsíců


Polsko

 • The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education

  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszava
  Poland

  www stránky: www.aps.edu.pl/home-page.aspx
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 4 měsíce


Slovinsko

 • University of Ljubljana, Faculty of Education

  Kardeljeva ploščad 16
  SL-1000 Ljubljana
  Slovenia

  www stránky: www.pef.uni-lj.si
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 5 měsíců


Švédsko

 • Mid Sweden University

  Campus Harnösand, Campus Sundvall, Campus Östersund
  S-871 88
  Sweden

  www stránky: www.miun.se
  Počet studentů: 4
  Délka pobytu: 5 měsíců


Turecko

 • Gazi University, Faculty of Education / Special Education

  Rektor’s Office 06500
  Teknikokullar / Ankara
  Turkey

  www stránky: gazi.edu.tr/?language=en_US
  Počet studentů: 2
  Délka pobytu: 4 měsíce


Jak jsou studijní pobyty financovány?


Student vybraný ke studijnímu pobytu ve výběrovém řízení obdrží na základě uzavření finanční smlouvy stipendium (paušální částka na měsíc studijního pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni, stejná pro všechny studenty vysokoškolských institucí). Toto stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, předpokládá se finanční spoluúčast studenta.


Jak se přihlásit?

http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus#prihlasit


Oborový koordinátor pro katedru speciální pedagogiky

Zástupce oborového koordinátora pro katedru speciální a inkluzivní pedagogiky


V případě vašeho přijetí do programu ERASMUS+


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education