Mobility studentů a pedagogů - Sokrates/Erasmus - pracovní stáže


Základní informaceJste studentkou/studentem Katedry speciální pedagogiky PdF MU a chcete získat pracovní zkušenosti ze zahraničí? Právě pro vás je určen program Erasmus. Zde o něm naleznete základní informace. Více pak na www.czs.muni.czKdo se může účastnit?


Pracovní stáže se v rámci programu Erasmus může zúčastnit student, který:
  • je zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
  • se ještě nikdy pracovní stáže v rámci programu Erasmus ani Leonardo nezúčastnil (Za období studia se můžete zúčastnit 1x studijního a 1x pracovního pobytu v zahraničí).


Jak dlouho pracovní stáž trvá?


Délka pracovní stáže je minimálně 3 a maximálně 12 měsíců


Kde pracovní stáže probíhají?


Pracovní stáže mohou probíhat pouze v zemích zapojených do Programu celoživotního učení (LLP):
  • 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země ESVO, členové EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátská země: Turecko
  • Chorvatsko a Švýcarsko

Předem domluvená, potvrzená a katedrou schválená pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku - „podnik“ = podnik, firma, školící či výzkumné středisko, jiná organizace (např. fakultní nemocnice apod.). Student musí v zahraničním podniku pracovat na plný pracovní úvazek. Pracovní stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti.Jak jsou pracovní stáže financovány?

  • Student obdrží na základě uzavření finanční smlouvy stipendium (paušální částka na měsíc studijního pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni, stejná pro všechny studenty vysokoškolských institucí).
  • Toto stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
  • Studentovi může být ze strany zahraniční hostující instituce poskytována také mzda, nárok na stipendium ze strany MU tímto nezaniká.


Jak se přihlásit?


Přihláška se podává elektronicky přes speciální rozhraní. Přihlášku je třeba také vytisknout, řádně podepsat (POZOR, nutný je také podpis garanta stáže na MU) a spolu s motivačním dopisem, pracovním plánem (Training agreement) a doporučujícím dopisem akademického pracovníka z MU odevzdat Mgr. Honzíkové ke dni uzávěrky pro aktuální výzvu. Veškeré podrobnosti včetně elektronické přihlášky naleznete na http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-praxe-erasmus.Na koho se můžete obrátit pro další informace?


koordinátorka pro mezinárodní programy
Mgr. Věra Honzíková
Erasmus - pracovní stáže
honzikova@czs.muni.cz
tel.: + 420 549 49 4553


Verze pro tisk

© 2010-2018