Kurz pro speciální pedagogy zaměřený na didaktiky předmětů I. st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia Speciální pedagogika oboru do roku 2006 na PdF MU pro vyrovnání rozdílu oproti oboru Speciální pedagogika pro učitele.
Kurz už se realizuje v podzimním a jarním semestru 2014/2015, 2015/2016

Cena kurzu je 8000,- Kč.

Realizace kurzu je časově omezená

Přihlašování je možné do 31.8.2015

Předměty


SPCK1_DID1 Didaktiky I. stupně ZŠ pro žáky se SVP I. - matematika Blažková 16 hod. zk 8 kreditů
SPCK1_DID2 Didaktiky I. stupně ZŠ pro žáky se SVP II. - český jazyk Bartoňová 16 hod. zk 8 kreditů
SPCK1_DID3 Didaktiky I. stupně ZŠ pro žáky se SVP III. - jiné předměty Bartoňová 16 hod. zk 8 kreditů

Informace studijního oddělení naleznete zde
(kurz je uveden jako předposlední v seznamu)


Rozvrh vypsaných předmětů


SPCK1_DID1 Didaktiky I. stupně ZŠ pro žáky se SVP I. - matematika Blažková Pá 9. 10. 7:30–14:40 učebna 50
Pá 6. 11. 7:30–11:00 učebna 50 a  11:10–14:40 učebna 50
SPCK1_DID2 Didaktiky I. stupně ZŠ pro žáky se SVP II. - český jazyk Bartoňová výuka proběhne v jarním semestru 2016
SPCK1_DID3 Didaktiky I. stupně ZŠ pro žáky se SVP III. - jiné předměty Bartoňová So 5. 12. 7:30–14:40 učebna 50
Pá 18. 12. 7:30–14:40 učebna 50


Verze pro tisk

© 2010-2018