CŽV v oblasti spec. pedagogikyProjekt je realizován v rovině nových vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání v oboru speciální pedagogika. Cílovými skupinami jsou absolventi středních škol s pedagogickým zaměřením, absolventi vysokých škol s pedagogickým i nepedagogickým zaměřením, absolventi středoškolského a vysokoškolského studia pracující s žáky s těžkým sluchovým postižením (kompetence k osvojení si znakového jazyka). Nově vytvořené vzdělávací programy budou k dispozici pro potřeby celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti speciální pedagogiky v České republice. Kompetence získané během studia zvýší jejich pracovní uplatnění na trhu práce.


PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ
 s názvem "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150
Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení
Číslo opatření 3.3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
Číslo programu podpory 15 B Rozvoj učitelských studijních programů
ŘEŠITELKA PROJEKTU:  doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.


PARTNEŘI PROJEKTU:

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.


Verze pro tisk

© 2010-2018