Aktivní působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

členství v oborových radách grantových agentur
 • GA ČR Praha (od roku 1998–2004), členka oborové komise společenských věd (1998-2001), členka podoborové komise pedagogika a psychologie (1998–2004)
 • FRVŠ (F5) 2001 – dosud
členství v orgánech zejména školských
 • Pracovní skupina Akreditační komise MŠMT ČR pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii (od roku 2002 – dosud)
 • Jmenování MŠMT ČR jako členka pro státní zkoušky ze Speciální pedagogiky na PdF UK Praha (od roku 1999 – dosud)
členství ve vědeckých radách
 • VR PdF UK Praha (od roku 1999 – dosud)
 • VR PdF OU Ostrava (od roku 1999 – dosud)
 • VR PdF MU (od roku 2001 – dosud)
 • VR FSpS MU (od roku 2002 – dosud)
členství v oborových radách doktorských studijních programů
 • Oborová rada Speciální pedagogiky PdF UK Praha (od roku 1996 – dosud)
 • Oborová rada Speciální pedagogiky PdF UP Olomouc (od roku 2001 – dosud)
 • Oborová rada Pedagogiky PdF UP Olomouc (od roku 2002 – dosud)
 • Oborová rada Pedagogiky PdF MU (od roku 1996 – dosud)
 • Předsedkyně Oborové rady Speciální pedagogiky PdF MU (od roku 2003 – dosud)
členství ve výborech odborných společností
 • Čestná předsedkyně Somatopedické společnosti ČR (od roku 2002 - dosud)
redakční rady - ČR
 • muni.cz
 • Speciální pedagogika. PdF UK Praha. ISSN 1211-2720.
 • Komenský. PdF MU . ISSN 0323-0449.
        zahraničí
 • Predškolská výchova. Bratislava, SR, ISSN 0032-7220.
 • The New Educational Review. Poland, ISSN 1732-6729.
členství v komisích k habilitačnímu a jmenovacímu řízení v ČR a SR
 • Ročně 3-4 ČR
 • Ročně 1-2 SR
členství v komisích pro rigorózní a doktorské zkoušky
 • Předsedkyně komise pro rigorózní zkoušky v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Předsedkyně komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU

doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

členství ve vědeckých radách
 • Člen Vědecké rady Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (od roku 2006)
 • Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU (od roku 2007)
        zahraničí
 • Člen Vědecké rady Institutu pedagogiky Uniwerzity Wroclaw (Polsko)
 • Člen Vědecké rady Institutu psychologie Uniwerzity Wroclaw (Polsko)
 • Člen Vědecké rady Fakulty historických a pedagogických věd Univerzity Wroclaw (Polsko)
členství v oborových radách doktorských studijních programů
 • Člen Oborové rady DSP oboru Pedagogika na PdF MU
 • Člen Oborové rady DSP Speciální pedagogika na PdF MU
členství v komisích pro rigorózní a doktorské zkoušky
 • Člen komise pro rigorózní zkoušky v oboru Pedagogika na PdF MU
 • Člen komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Pedagogika na PdF MU
 • Člen komise pro rigorózní zkoušky v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Člen komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Předseda komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
        zahraničí
 • Člen komise pro doktorské zkoušky z oboru Pedagogika na Univerzitě Wroclaw
 • Člen komise pro doktorské zkoušky z oboru Psychologie na Univerzitě Wroclaw
významná zahraniční ocenění
 • Jmenování mimořádným profesorem Univerzity Wroclaw (Polsko) od ak. rok 2001/2002
 • Cena rektora univerzity Wroclav 2004
 • Cena rektora univerzity Wroclav 2005
 • Cena rektora univerzity Wroclav 2006

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

členství v grantových komisích
 • Grantová komise fakultních rozvojových grantů PdF MU – člen (od 2004)
členství v odborných společnostech
 • Česká společnost Dyslexie (od roku 2000)
 • Psychopedická společnost (od roku 1999)
členství v oborové radě
 • Člen oborové rady Učitelství 1. stupně základní školy. PdF MU
 • Člen mezioborové pedagogické rady PdF MU
 • Člen oborové rady DSP Speciální pedagogika PdF MU (od roku 2005)
členství v komisích pro rigorózní a doktorské zkoušky
 • Člen komise pro rigorózní zkoušky v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Člen komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Předseda komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

členství v odborných společnostech
 • Logopedická společnost Miloše Sováka, člen výboru (1985–1992)
 • Předseda pobočky Logopedické společnosti Jihomoravského kraje (od roku 1992 – dosud)
členství v komisích pro rigorózní a doktorské zkoušky
 • Člen komise pro rigorózní zkoušky v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Člen komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Předseda komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU

doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

členství v oborové radě
 • Člen oborové rady DSP Speciální pedagogika PdF MU (od roku 2005)
členství v komisích pro rigorózní a doktorské zkoušky
 • Člen komise pro rigorózní zkoušky v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Člen komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU
 • Předseda komise pro doktorské státní zkoušky v rámci DSP v oboru Speciální pedagogika na PdF MU

MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

členství v odborných společnostech
 • Člen České lékařské společnosti JEP, sekce pro preventivní medicínu
 • Člen výboru SAAD (Společnosti pro alergické a astmatické děti)

PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

 • Člen předsednictva Somatopedické společnosti (od roku 2002 - dosud)
 • Člen Akademického senátu PdF MU (od roku 2005 - dosud)

PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

redakční rady – ČR
 • Speciální pedagogika. PdF UK Praha. ISSN 1211-2720.

PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

 • European Agency for Development in Special Needs Education – koordinátora pro ČR (od 2005 – dosud)
 • Člen výboru Psychopedické společnosti (od roku 1994 – dosud)

 


Verze pro tisk

© 2010-2018