Docentské dny speciální pedagogiky

14. – 16. září 2015


Katedra speciální pedagogiky (KSP) a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) pořádají v září 2015 dvě odborná setkání s evropskou účastí k otázkám speciální pedagogiky.


Docentské dny (15. – 16. září 2015)


jsou každoroční setkání zástupců speciální pedagogiky z německy mluvících zemí a České republiky se zaměřením zejména (ale nejen) na vzdělávání a podporu participace jedinců s tělesným postižením.

Jednací jazyky: němčina, čeština


Doktorandské kolokvium (14. září 2015)


je setkáním doktorandů speciální pedagogiky, při kterém prezentují své výzkumné plány a dílčí výsledky a diskutují je s ostatními doktorandy a školiteli. Vedle doktorandů KSP z Brna se ho budou účastnit i zástupci několika německých univerzit a PdF z Prahy, Olomouce a Bratislavy.

Jednací jazyky: němčina, angličtina
Místo konání:
PdF MU (Poříčí 9)


Kontaktní osoba: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
e-mail: prochazkova.lucie@ped.muni.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018