Autorka

fotka_r_blazkova

RNDr. Růžena Blažková, CSc.
učo 310


Kontakt:
310@mail.muni.cz
blazkova@ped.muni.cz
blazkova.ruzena@seznam.cz


Pracoviště:
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
místnost 404D
tel. 549 49 1678

Stránka je stále ve výstavbě, omluvte prosím její provizorní vzhled a neúplnost