Katedra psychologie

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity

Poříčí 31, 603 00 Brno, mail: sekaninova(at)ped.muni.cz, tel: (+420) 549 49 3207, fax: (+420) 549 49 1622

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám z psychologie

V bakalářských studijních programech naše katedra garantuje okruhy z psychologie (okruhy 11-20) zahrnuté do státní závěrečné zkoušky v části "Základy věd o člověku" garantované Katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty MU.
Pro studenty končící studium v PS 2017 a JS 2018 nabízíme inovované okruhy (aktualizovaná literatura rozdělená po jednotlivých oblastech) státní závěrečné zkoušky v části "Základy věd o člověku", které najdete na stránkách KPed zde.

Upozorňujeme i na okruhy z psychologie k bakalářské státní zkoušce pro studenty Učitelství pro MŠ.

V magisterských studijních programech katedra garantuje okruhy z psychologie pro státní závěrečnou zkoušku z "Pedagogiky a psychologie". Viz Okruhy z psychologie platné od jarního semestru 2012.
Součástí Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu bude pro studenty, kteří začali studovat v akademickém roce 2016/2017, také předložení Studentského portfolia. Podrobnosti k portfoliu zde.
Okruhy z pedagogických disciplín (pro okruhy pro obory učitelství ZŠ, SŠ, Spec.ped, SPZP, LF (zdravotní vědy) a všechny magisterské formy učitelského studia) garantuje Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Okruhy z pedagogiky pro programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy grarantuje Katedra primární pedagogiky.

Minimální rozsah literatury k přípravě na SZZ je dán uvednými okruhy (základní doporučená literatura je vždy na konci dokumentů).

Studenti bakalářského i následného magisterského studia na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU najdou okruhy ke státní závěrečné zkoušce z "Aplikované psychologie" (platné od ledna 2009) na stránkách své katedry

Veškeré pokyny a termíny k organizaci SZZ i zadávání, vypracování i odevzdání bakalářských i magisterských prací najdete na stránkách studijního oddělení Pedagogické fakulty MU.

V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, obracejte na sekretariát své katedry (tj. katedry, která garantuje Váš studijní program) a studijní oddělení. Děkujeme.Všechna práva vyhrazena © 2000-2015 Katedra psychologie, jednotliví autoři a autoři publikace manuálPdF - designmanuál jednotného vizuálního stylu fakulty - společnost EXACTDESIGN
Validní HTML, validní CSS | optimalizovnáno pro libovolný prohlížeč