Konference Učíme psychologii / Teaching psychology 2018

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity

Poříčí 31, 603 00 Brno, mail: sekaninova(at)ped.muni.cz, tel: (+420) 549 49 3207, fax: (+420) 549 49 1622

Základní informace o konferenci

Dne 15. listopadu 2018 proběhne další ročník konference s mezinárodní účastí, kterou katedra pořádá ve spolupráci s ČMPS pod názvem Učíme psychologii / Teaching psychology aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology.

Myšlenka zorganizovat setkání vysokoškolských učitelů psychologie není nijak nová, ani nijak originální. V posledních dvaceti letech byla opakovaně realizována a následně i opouštěna kolegy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze i na brněnské Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tyto konference se zaměřovaly zejména na sdílení zkušeností s výukou psychologie v pregraduální přípravě učitelů, reflektovaly změny ve výuce učitelů při zavádění strukturované pregraduální přípravy i zkušenosti s její akreditací. Na tuto tradici jsme chtěli navázat a rozšířit ji také o zkušenosti pedagogů vyučujících i jak v rámci všeobecné profesní přípravy jiné „neoborové“ studenty, ale i studenty oborové psychologie.

Od roku 2011 je tedy zde pro zájemce každoročně v listopadu jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology“. Její hlavní téma zůstává stejné v podobě obecné otázky: Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology? Cílem těchto setkání je navázat na tradici oborových setkání a iniciovat diskusi na témata, která jsou aktuální nejen u nás, ale i v evropské odborné komunitě.

I v roce 2018 jednání konference představuje celoroční aktivity Sekce pro výuku psychologie při ČMPS a je zároveň výročním setkáním členů sekce.

Organizační informace

Sborníky z předchozích ročníků konference

Kontakt na organizátoryVšechna práva vyhrazena © 2000-2018 Katedra psychologie, jednotliví autoři a autoři publikace manuálPdF - designmanuál jednotného vizuálního stylu fakulty - společnost EXACTDESIGN