Katedra psychologie

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity

Poříčí 31, 603 00 Brno, mail: sekaninova(at)ped.muni.cz, tel: (+420) 549 49 3207, fax: (+420) 549 49 1622

Odpovědi pro pro studenty

Studijní materiály pro samostudium najdete v ISu v sekci "Studium" pod kódem předmětu.

Katedra psychologie od jarního semestu 2014 nově upravuje nároky na seminární práce. Závazné požadavky na formu a obsah a podobu titulní strany pro platné všechny seminární práce na Katedře psychologie od jarního semestru 2014.

Pokyny k vypracování a důležité termíny k diplomovým pracem najdete na stránkách studijního oddělení fakulty.

Jak je dlouhá normostrana se dozvíte například na wikipedii.

Jak dělat výzkum se dozvíte například z publikace
Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://edi.fmph.uniba.sk/ucebnica

Literaturu k vypracování seminárních či diplomových prací najdete:

Jak citovat literaturu a další zdroje se dozvíte:

Jak psát správně česky se dozvíte v online verzi pravidel pravopisu.

Informace o odborných psychologických společnostech a sdruženích najdete na jejich stránkách - UPA, ČMPS, AŠP SR a ČR...

Psychologickou pomoc a poradenství na MU v případě studijních či osobních problémů nabízí Poradenské centrum RMU a Akademické centrum poradenství a supervize při FF MU.

Odpovědi pro vyučující
Všechna práva vyhrazena © 2000-2014 Katedra psychologie, jednotliví autoři a autoři publikace manuálPdF - designmanuál jednotného vizuálního stylu fakulty - společnost EXACTDESIGN
Validní HTML, validní CSS | optimalizovnáno pro libovolný prohlížeč