Katedra psychologie

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity

Poříčí 31, 603 00 Brno, mail: sekaninova(at)ped.muni.cz, tel: (+420) 549 49 3207, fax: (+420) 549 49 1622

Závěrečné, bakalářské a magisterské diplomové práce

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vypisovaných katedrou psychologie vychází z výzkumné aktivity katedry probíhají v úzké spolupráci s dalšími pracovišti Pedagogické fakulty a zaměřují se do tří hlavních oblastí: Pro všechny studující, kteří píší své práce (závěrečné, bakalářské i diplomové) na katedře jsme v souladu s Pokynem děkana 1/2015 připravili za katedru dokument "Pokyny pro psaní závěrečných prací" shrnující závazný oborový standard pro psaní těchto prací. Rovněž pro naše studenty denního studia doporučujeme metodologický seminář, ve kterém mohou své práce a projekty konzultovat.

Konkrétní nabídka témat za katedru psychologie pro bakalářské a magisterské diplomové práve v ISu.

Seznam prací vedených na katedře psychologie v uplynulých letech v archivu prací ISu.

Jak je dlouhá normostrana se dozvíte například na wikipedii.

Jak dělat výzkum se dozvíte například z publikace
Gavora, Peter a kol. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://edi.fmph.uniba.sk/ucebnica.
Pro kvalitativně zaměřené práce doporučujeme publikaci Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: Pravidla hry. Praha: Portál. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

Od podzimního semestru 2015 katedra psychologie vypisuje volitelný metodologický seminář k přípravě bakalářské či magisterské diplomové práce.

Literaturu k vypracování seminárních či diplomových prací najdete:

Jak citovat literaturu a další zdroje se dozvíte:

Jak psát správně česky se dozvíte v online verzi pravidel pravopisu.Všechna práva vyhrazena © 2000-2015 Katedra psychologie, jednotliví autoři a autoři publikace manuálPdF - designmanuál jednotného vizuálního stylu fakulty - společnost EXACTDESIGN
Validní HTML, validní CSS | optimalizovnáno pro libovolný prohlížeč