Předkládáme prozatímní rozdělení příspěvků do jednotlivých bloků.

  Registrace účastníků :  ve středu 25. 8. 2004 od 9.00 hod na KF PdF MU Brno, Poříčí 7/9  (mapka)

  Délka jednotlivých vystoupení: 10 min + 5 min diskuse.

Blok 0:  St 25.8.         13.00 - 14.30 

Zahájení

Prof. Wilke                  Překvapující pokusy s plechovkami II

Blok 1:  St 25.8.         15.00 - 16.30

1.1            Janás Josef                          Inovace výuky fyziky na ZŠ a G 

1.2            Slabá Lenka                         Fyzikální procházka městem s testem 

1.3            Machovič Ľubomír            Nie je váženie ako váženie 

1.4            Gottwald Stanislav             Pokusy z fyziky na CD 

1.5            Zapletal                 Petr                       Fyzika a volný čas 

1.6            Brtníková Miriam               Využití lidského těla ve výuce fyziky 

Blok 2:  St 25.8.         17.00 - 18.45

2.1            Reichl Jaroslav                   Panská fyzika 5 

2.2            PazderaVáclav                    Měření fyz. veličin s grafickým kalkulátorem TI-92+ 

2.3            Lepil Oldřich                       Videoanalýza fyzikálních dějů 

2.4            Hubeňák Josef                    Teslametr z počítače 

2.5           Divišová Ludvika               Pokusy z fyziky na CD 

2.6            Nevedelová Marcela         Fyzika v kúzlach 

2.7           Micka Zdeněk                     Prezentace pomůcek Ariane Schola

 

Blok 3:  Čt 26.8.        08.30 - 10.15

3.1            Patč Břetislav                      Tři školské pokusy 

3.2            Žilavý Peter                         Pár věcí (nejen) z tábora 7 

3.3            Koupil Jan                           Pár věcí (nejen) z tábora 7 

3.4            Veselý Marek                      Jak ukazovat (na) fyzikální pokusy 

3.5            Kowalski Krzysztof            SZTUKA - OKO - FIZYKA 

3.6            Kamińska Izabela               Uczniowskie prezentacje multimedialne

3.7            Kořínek  Tomáš                  Pokusy z fyziky na CD 

 

Blok 4:  Čt 26.8.        10.30 - 12.00

4.1           Lustig František                  Jak si jednoduše postavit vzdálenou laboratoř na internetu

4.2           Jílek Miroslav                      Několik nápadů nejen z kroužků fyziky 

4.3           Raczkowska-Tomczak        Lieratura piękna i bajki w nauczaniu fizyki 

4.4           Dimitrova Vesselina            E-learning in the course  Methods of physics learning             

4.5           Baník Ivan                            Experimenty k téme povrchové javy 

 4.6          Broklová  Zdeňka                dodán později

 

Blok 5:  Čt 26.8.        13.00 - 15.00

5.1           Vícha Vladimír                      Využití mikrofonu k měřením v mechanice 

5.2           Dirlbeck Jan                         Několik pokusů k osvětlení pojmů tlak, tlaková síla 

5.3           Kopáčová Jana                    Fyzikálny experiment v elementárnom vzdelávaní 

5.4           Trna Josef                            Fyzika v krabičce sirek 

5.5           Holubová Renata                Když si fyzik chce hrát, vymyslí astrojax 

5.6           Konečný Pavel                    Přehřátá a podchlazená voda, regelace ledu a další pokusy. 

5.7           Bartoš Jiří                             Využití digitální fotografie při měření fyzikálních veličin 

5.8           Koudelková Irena               Novinky v projektu Heuréka 2002-2004 

   

Blok E:  Čt 26.8.        16.00 - 18.30

Exkurze do Technického muzea v Brně vč. experimentária, Purkyňova 105

 

Blok V:  Čt 26.8.       od 19.30  Společenský večer „Akustické hrátky“

  (Slávek Janoušek, Květy)

                        menza u kolejí Vinařská (kde budou ubytováni mimobrněnští účastníci)

 

Blok 6:  Pá 27.8.        08.30 - 10.15

6.1           Piskač Václav                       Ohňová šou podle McLellana 

6.2           Dvořák Leoš                        Netradiční měřicí přístroje 4 

6.3           Rakušan Zdeněk                 Pokus o názorné rozlišení pojmů TLAKOVÁ SÍLA a TLAK 

6.4           Špulák František                  Co lidské oko nevidí. 

6.5           Stach Vojtěch                      Nesamostatný výboj v učivu fyziky na SŠ. 

6.6           Kobetič   Vladimír                Pokusy z fyziky na CD 

6.7           Doškář    František              Pokusy z fyziky na CD

 

Blok 7:  Pá 27.8.        10.30 - 12.00

7.1           Navrátil   Vladislav              Povrchové napětí 

7.2           Koudelková Věra Fyzika pro nejmeší

7.3           Bdinková Věra                     Fyzikální exkurze do kuchyně 

7.4           Horváth Peter                      Vlní sa celá trieda 

7.5           Dvořák   Ladislav                dodán později

7.6           Svobodová Jindřiška          Padající tyč 

7.7.          Sládek Petr                       Co jsem objevil ve starých knihách

Blok Z:  Pá 27.8.        12.00 - 12.30 

                        Závěrečné ukončení, předání osvědčení

Prezentace:  1.- Výstavka učebnic Nakladatelství Prometheus 

 (Šilhánková V., Osobová M.)

                          2. - Výstavka pomůcek Ariane schola (Micka Z.)