Rozklad světla na kapce vody

Rozklad světla kapkou vody.

Duha vzniká rozkladem světla kapkami deště.

Paprsek můžete posouvat ve svislém směru pomocí myši.

Úhel mezi paprskem přicházejícím a paprskem vycházejícím z kapky vody je maximální, když paprsek přichází z místa označeného tečkou. Když budete měnit polohu přicházejícího paprsku v blízkosti tohoto bodu, změní se směr vystupujícího světla jen málo. Proto je duha viditelná v tomto směru.


Author: Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1997 S.Kamikawa last update 1997.1.4

kamikawa@vir.bekkoame.or.jp