Konkávní čočka - rozptylka


Při zobrazování konkávní čočkou vzniká neskutečný obraz.
Tažením objektu myší změníte jeho x-ovou souřadnici.

Červená: objekt
Fialová: neskutečný obraz
+ : ohnisko


Author:Sadahisa Kamikawa

Copyright(c) 1996 S.Kamikawa. All rights reserved.(last update 1997.1.6)
Please e-mail me if you use this applet at school.

kamikawa@vir.bekkoame.or.jp