Podklady k environmentálním přednáškám:
Překlady textů IPCC  Změna klimatu 2007  "Shrnutí pro politické představitele":
Fyzikální základy
Zmírňování změny klimatu
Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost
Oficiální stanovisko AV ČR (duben 2007)
GW - informace v češtině (J.Hollan) 
    Výběr z aktuálních článků z recenzované literatury:
Článek z října 2007: Zamyšlení nad energetickou vizí
Ohrožení a příležitosti ČR do r.2025
Globální oteplování po 20 letech: Body zvratu nadosah. Text vystoupení dr. Hansena 23.6.2008 v Kongresu USA
Klimatické stránky na EI Veronica
Základní grafická znázornění z tématu (Vesmír, listopad 2007)
Grafy emisních scénářů (National Geographic  říjen 20007)
Uhlíková daň (Vesmír, září 2008)
Environmentální přehledová příručka
An Enduring Energy Future - WWO_2009
A Safe Landing for the Climate - WWO_2009
Státní energetické dokumenty /včetně odkazů ven/:
Pracovní verze zprávy tzv. Pačesovy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb 30.9.2008
Energetika ve světě IEA 2008
Oficiální dokumenty do listopadu roku 2007
Zelená kniha k problematice adaptaci na změnu klimatu Brusel 29.6.2007
Poskytování dotací ze SFŽP 2007
Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v ČR
Stav energetiky ve světě a výsledky konference World Energy Council, Řím 2008
European strategies - Strategic Energy Review
 
Prezentace na akcích projektů ESF/včetně odkazů ven/:
Podklady  pro olomouckou přednášku  22.11.2007
CO2 emissions, birth rate & death rate simulation © David Bleja
Odkazy k tématu  
Pracovní sbírka "věcí" k povětří 
Zpět na hlavní stránku KF PdF MU Pedagogická fakulta, katedra fyziky