Pψihlαška  do kurzu DVPP 

 

Θνslo a nαzev zvolenιho kurzu:

 

………………………………………………………………………………………….

 

Pψνjmenν, jmιno, titul: ………………………………………………………………….

 

Adresa školy /pracovištμ/:

 

………………………………………………………………………….….PSΘ: ………

 

 

Telefon: …………………………………..      e-mail: …………………………………..

 

 

 

 

 

Poplatky je možnι uhradit fakturou i  na mνstμ v hotovosti.

 

 

 

Datum: ……………………….                                    Podpis: …….………………………..

 

 

Na zαkladμ pψedbμžnι pψihlαšky vαm budou zaslαny podrobnμjšν informace o termνnu konαnν.