Vznik

Tento projekt zahrnuje 9 institucí a 1 nevládní organizaci z 8 zemí, část starých členů Evropského společenství, část nových členů a jeden kandidátský stát (Bulharsko). Všichni jednotliví účastníci v navrhovaném projektu mají přírodovědně vzdělávací zázemí, široké zkušenosti v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání učitelů na základní škole, jsou zahrnuty do výzkumu na poli přírodního vzdělávání a některé mají důležité zkušenosti v oblasti ICT.

Navzdory rozdílům v jejich vzdělávacím a výchovném systému, každá země čelí výzvě, která vyplývá z evropské vzdělávací politiky, konkrétně z dokumentu podepsaného členskými státy a Evropskou komisí v únoru 2002 týkající se cílů vzdělávacích a výchovných systémů, které by měly být dosaženy v roce 2010.

Navrhovaný projekt může pozitivně přispět především v těchto oblastech:

1)     Zvýšení kvality vzdělávacích a tréninkových systémů

Je nutné zvýšit kvalitu vzdělávání učitelů a školitelů (…) Jazykovou a početní gramotnost je také zapotřebí zlepšit (…) zvýšit nábor v přírodních a technických oblastech jako je matematika a přírodní vědy.

2)     Snadnější přístup k celoživotnímu vzdělávání a tréninku

Zpřístupnit tréninkové systémy a udělat je atraktivnějšími a přizpůsobivějšími, aby uspokojovaly potřeby různých skupin, kterých se to týká.

3)     Otevřít vzdělávání a trénink světu

Tento cíl zahrnuje výstavbu evropského vzdělávacího a tréninkového centra (…)

Většina institucí zahrnutých v projektu se účastnila evropského projektu s obdobnými cíli. Tento evropský projekt přinesl soubor materiálů pro profesní vývoj učitelů přírodních věd s propojením úrovní a to především:

-         úroveň I, snaha identifikovat profesní potřeby učitelů a sestavit celkový přehled příležitostí profesního vývoje v programu;

-         úroveň II, poskytuje soubor individuálních modulů, které jsou všechny ukotveny v pokynech poskytnutých přírodovědným vzdělávacím výzkumem a poskytující profesní postup;

-         úroveň III, výzkumné projekty vedené učiteli ve svých třídách, využívající metodologii akčního výzkumu a pracující na celoevropském poli ve spojení s partnerskými učiteli. Nový přístup poskytuje širší rozměry, zahrnující další jazyk a systém, zatímco NGO (ICASE) přidá učitelův názor jak pro vývoj internetového systému (ICASE) tak pro potřeby učitelů přírodovědných předmětů (prostřednictvím jejich členské národní organizace). Existence dvou polských institucí, stejně jako zájem již určených v předchozím projektu polským ministrem školství (a částečně CODN) otevírá možnost zapojit značný počet učitelů a škol v Polsku.

Všichni partneři z předchozího projektu rozpoznali potenciál vytvořených vzdělávacích materiálů. Avšak předchozí projekt byl vývojový a nezahrnoval podmínky pro plné využití síly tohoto potenciálu, ani neexistovala představa obrovských možností dosažených v internetovém profesním vývoji napříč členskými zeměmi.

Je nyní navrženo, že potenciál SySTEMu může být efektivněji využit skrze využití ICT. Tato metodologie zvýší možnosti využití modulů, sdílet zkušenosti mezi učiteli a především šířit správné postupy založené na výzkumných objevech (zejména prostřednictvím e-portfolia).

Existuje také představa, že učitelé zahrnutí do e-systému budou mít snadnější přístup ke vzdělávacím možnostem přesahující obtížnosti spojené s geografickou vzdáleností mezi učitelem a školitelem, jak v každé zemi, tak i mezi jednotlivými zeměmi. Například, navrhovaný projekt by výrazně zjednodušil zručným učitelům z různých účastnických zemí práci na projektech akčního výzkumu (úroveň III).

 

© EuSTD-web - Project n.129455-CP-1-2006-1-PT- COMENIUS-C21