Vývoj

Třebaže webový kurz není novinkou, důležitým vývojovým stupněm je nadnárodní spolupráce mezi institucemi, asociacemi učitelů přírodních věd a učiteli (a školami), aby došlo ke zvýšení profesního rozvoje.

Navrhovaný e-systém nabízející učitelům příležitosti pro sebehodnocení a řízení, stejně tak jako poskytování příležitostí pro výzkumnou spolupráci, se zdá být významným krokem k překročení evropského vývoje učitelů přírodních věd.

Projekt bude zahrnovat podporu řady pedagogických a didaktických přístupů, vedoucích k vývoji pedagogicky vhodných dovedností aplikovatelných na základní škole.

Cílovou skupinou jsou učitelé přírodních věd na prvním i druhém stupni ZŠ. Počítá se průměrně s 15-20 učiteli z každé země, která se na projektu podílí – což je 135 – 180 učitelů celkem. I když jsou primární cílovou skupinou učitelé, konečný prospěch by měli získat žáci ve škole. Je očekáváno, že 135 – 180 učitelů by zapojilo své žáky při využívání prospěchu z e-systému a explicitně při provádění projektů akčního výzkumu ve třídě.

Očekává se tedy, že bude zahrnuto průměrně 2700 žáků z různých zemí. Očekávanými studijními výstupy jsou zvýšení přírodovědné gramotnosti a zájmu o přírodovědné předměty. Dopad kurzu bude mít dvě úrovně:

a)     zlepšení kvality přírodovědného vyučování, prostřednictvím didaktických znalostí obsahů (PCK- Pedagogical Kontent Knowledge), zahrnující výzvy definované evropskou vzdělávací politikou a pokyny vycházející z výzkumu přírodovědného vzdělávání;

b)     zvýšení schopnosti používání ICT pro spolupráci s ostatními učiteli a školiteli napříč Evropou.

Délka projektu jsou tři roky. Základní požadavky na tento časový úsek jsou:

-         transformace výukového systému pro učitele na operační internetové prostředí, zapojení účastníků z 8 zemí a vývoj doplňkových modulů pro ujištění, že e-systém je životaschopný v každé partnerské zemi, kde není nutné, aby byly použitelné všechny moduly;

-         realizace a hodnocení celého systému stejně jako každého jednotlivému modulu, který zahrnuje výměnu ICT zkušeností, nábor učitelů řady dovednostních úrovní, pro ubezpečení, že e-moduly na úrovních II a III jsou operační a přizpůsobené představám učitelů s různými kulturními zázemími v konečném e-systému;

-         plánování a rozšíření programu pro e-systém, výsledky zkoumání a příprava dalších stupňů vedoucích k nadnárodní síti.

 

 

© EuSTD-web - Project n.129455-CP-1-2006-1-PT- COMENIUS-C21