Projekt

EuSTD-web
Evropský profesní rozvoj učitelů pro přírodovědné vzdělávání v internetovém prostředí

Hlavním cílem projektu je profesní rozvoj učitelů přírodovědných předmětů na základní škole (od 1. do 9. třídy). Projekt se řídí vzdělávací politikou EC, a to především Lisabonskou deklarací pro vzdělávání (2000) a jejím potvrzením (2002), která usiluje o vytvoření vzdělávacích a výchovných systémů v Evropě a jejich zkvalitnění do roku 2010.

Tento projekt je založen na bohatých zkušenostech partnerů, dosažených výsledcích v předcházejícím evropském projektu SySTEM a uznání důležitosti informačních technologií za významný nástroj pro profesní rozvoj učitele.

Hlavní cíle:

- vyvinout, realizovat, zhodnotit a rozšířit celoevropskou internetovou platformu pro další vzdělávání přírodovědných učitelů;

- pozvednout kvalitu přírodovědného vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou učitelé na prvním a druhém stupni základní školy a přes ně jejich žáci z osmi evropských zemí.

Hlavní činnosti:

-         vývoj zdrojů, které podporují přírodovědné vzdělávání v internetovém prostředí;

-         implementace a vyhodnocení těchto zdrojů;

-         vytvoření a rozšíření vhodných postupů v dalším vzdělávání učitelů a přírodovědném vzdělávání.

Očekávané výstupy:

-         webové zdroje přírodovědného vzdělávání přesahující evropské hranice (s materiály pro učitele a žáky v angličtině a dalších sedmi jazycích);

-         e-portfolio vzorových materiálů z dalšího vzdělávání učitelů a úspěšné školní praxe;

-         manuál s metodickými pokyny pro rozvoj učitelů v evropském kontextu a pro roli učitele, které propaguje přírodovědnou gramotnost budoucím občanům;

-         články v národních a mezinárodních časopisech a prezentace na národních a mezinárodních konferencích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© EuSTD-web - Project nº. 129455-CP-1-2006-1-PT- COMENIUS-C21

This project has been funded with support from the European Commission. This web site reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

translation in the 20 European languagues