Cíle

Hlavní cíle jsou:

1.     Vyvinout a realizovat internetovou platformu přesahující hranice Evropy pro další profesní vývoj učitelů, aby vzrostla jejich úloha v podpoře přírodovědného vzdělávání.

2.     Zvýšit kvalitu a posílit evropský rozměr přírodovědného vzdělávání podporou nadnárodní spolupráce mezi učiteli (a školami) a akčním výzkumem mezi učiteli, který bere v úvahu regionální rozdíly a rozdílné potřeby učitelů přírodovědných předmětů.

3.     Dodat odvahu poskytovatelům dalšího vzdělávání v různých participujících zemích spojit se, pracovat po boku učitelů a rozvíjet související témata, provádět aktualizace didaktických znalostí obsahu (PCK- pedagogical content knowledge) v evropském rozměru.

 

Specifické cíle projektu jsou:

1.     Rozšířit a rozvinout výsledky projektu SySTEM pro použití ve vytvořené internetové platformě určené pro další profesní vývoj učitelů (e-systém).

2.     Realizovat a vyhodnotit e-systém, na panevropské úrovni, a také jednotlivé e-moduly zahrnující metody práce a propojení mezi úrovněmi.

3.     Rozšířit spolupráci mezi evropskými učiteli přírodovědných předmětů a školitelů využívající elektronickou komunikaci pro zlepšení přírodovědného vyučování, dále mezi školiteli/facilitátory a třídami akčního výzkumu napojených na webové moduly.

4.     Vybudovat e-systém, který hraje důležitou roli v přemostění mezery mezi vyučováním ve třídě a výzkumem v přírodovědném vzdělávání, tedy podporující nadnárodní didaktické znalosti obsahu a ukázkové vyučovací materiály, které vedou k propojené se společností, zapojení studentů, akční zapojení, aktivní učení.

5.     Šířit záměr a užitečnost nadnárodní profesní vývojové platformy určené pro přírodovědné učitele napříč celou Evropou.

6.     Zahájit tvorbu tematické nadnárodní sítě, založené na učitelské profesní vývojové platformě.

 

© EuSTD-web - Project n.129455-CP-1-2006-1-PT- COMENIUS-C21