Stánky MU na tržišti

denvedkrátký videodokument z akce