Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách

 

Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.

Mgr. et Mgr. Taťána Jurčíková

Mgr. Markéta Prudíková

 

 

 

Crha, Bedřich – Jurčíková, Taťána – Prudíková, Markéta

Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách

 

© Vydala v roce 2011 Masarykova univerzita jako 1. číslo 7. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

(vzniklo za finanční podpory projektu PdF MU: MUNI/A/1022/2010)

 

           

                                                        Recenzovali:                  Prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Doc. Mgr. Tatiana Pirníková, Ph.D.