Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově

 

 

Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.

Mgr. et Mgr. Taťána Jurčíková

Mgr. Markéta Prudíková

 

 

 

Crha, Bedřich – Jurčíková, Taťána – Prudíková, Markéta

Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově

 

© Vydala v roce 2010 Masarykova univerzita jako 1. číslo 6. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

(vzniklo za finanční podpory fakultního projektu PdF MU: MUNI/A/1025/2009)

 

           

                                                        Recezovali:                    Prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Doc. Mgr. Tatiana Pirníková, Ph.D.