Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Lenka Kučerová

Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách

Anotace a klíčová slova

MgA. Kateřina Schönová

Krize opery?
Anotace a klíčová slova

Mgr. Terezie Veselá

Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století

Anotace a klíčová slova

Mgr. Šárka Vaňková

Interaktivní tabule jako jeden ze současných trendů v hodinách hudební výchovy na základní škole
Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2013 jako 2. číslo 9. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

 

           

                                      Recenzovali:         Mgr. Magdalena Zapadlová, Ph.D.

            Mgr. Dagmar Sedláčková, Ph.D.