Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Veronika Hrůzová

Vznik a vývoj podnětů k autentické interpretaci staré hudby

Anotace a klíčová slova

Mgr. Kateřina Šrámková

Hudební transkripce
Anotace a klíčová slova

Mgr. Radka Binderová

Pojem dominantní septakord z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století

Anotace a klíčová slova

Mgr. František Ostrý

Jakub Jan Ryba a tři typy pastorální mše
Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2013 jako 1. číslo 9. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

 

           

                                      Recenzovali:         Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.

            Mgr. Josef Secký, Ph.D.