Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Dagmar Sedláčková, Ph.D.

Kompoziční východiska Aloise Piňose

Anotace a klíčová slova

MgA. Marek Olbrzymek

Analýza interpretace vybraných písní cyklu "Die Schöne Müllerin" Franze Schuberta
Anotace a klíčová slova

Prof. Michal Košut, Ph.D.

Hudební forma - od teorie k praxi, či od praxe k teorii?

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2012 jako 2. číslo 8. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

 

           

                                      Recenzovali:         Doc. PhDr. Zdeněk Marek, CSc.

            Mgr. Romana Sedláčková, Ph.D.