K inovativním metodám v současné hudební výchově

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Kateřina Šrámková

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Anotace a klíčová slova

Mgr. Radka Binderová

Využití keyboardů v hodinách hudební výchovy
Anotace a klíčová slova

Mgr. Magda Zichová

György Kurtág: Játékok (Hry) – grafické klavírní partitury

Anotace a klíčová slova

Mgr. Šárka Vaňková

CLIL jako jedna z inovativních metod v současném vzdělávání
Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2012 jako 1. číslo 8. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

 

           

                                      Recenzovali:         Doc. PhDr. Zdeněk Marek, CSc.

            Mgr. Romana Sedláčková, Ph.D.