Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

PhDr. Petra Besedová, Ph.D. a PhDr. Mgr. Ludmila Kroupová, Ph.D.

Význam paměti při studiu hudby a při výuce cizích jazyků jako součást výzkumu na téma Vliv hudby na výuku cizích jazyků

Anotace a klíčová slova

Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. a PaedDr. Lenka Dohnalová

Diagnostika hudebních kompetencí v online prostředí internetového portálu

Anotace a klíčová slova

Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

 

Nová sborová tvorba ostravských skladatelek na festivalu Hudební současnost 2021 z hlediska sbormistrovské interpretace

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2021 jako 2. číslo 17. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

            Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.