Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Tomáš Chloupek, DiS.

Bohuslav Matěj Černohorský: život a dílo

Anotace a klíčová slova

Mgr. Alžbeta Popaďáková

Organová škola Josefa Trumpusa a jej využitie na vybraných slovenských učiteľských ústavoch v rokoch 1928 – 1940

Anotace a klíčová slova

Mgr. Markéta Bébarová

 

Pěvecká metodika ve spise Musica Jana Blahoslava

Anotace a klíčová slova

Mgr. František Ostrý, Ph.D.

Významová rovina pastorely Rozmilý slavíčku Jakuba Jana Ryby

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2021 jako 1. číslo 17. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        PhDr. Renata Horáková, Ph.D.

            Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D.