Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. et Mgr. Ludmila Krulišová

Friedrich Adler (1857–1938): pražský překladatel ve službách Hudební Matice v meziválečném bilingvním období

Anotace a klíčová slova

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

K odkazu Andrzeje Koszewského – polského skladatele, muzikologa, hudebního publicisty a pedagoga (zaměřeno na sborovou tvorbu)

Anotace a klíčová slova

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

 

Význam interpretačních soutěží a jejich vliv na vzdělávání žáků základních uměleckých škol

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2019 jako 1. číslo 15. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.

            Mgr. Pavel Šuranský, Ph.D.