Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Ivana Šůstková

Reflexe hudebně výchovné publikační činnosti Josefa Černíka (1880–1969)

Anotace a klíčová slova

Mgr. Markéta Ottová

Repertoár gymnaziálních sborů se zřetelem k zastoupení artificiální hudby

Anotace a klíčová slova

Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. & PhDr. Věra Šustíková

 

Metodologie strukturální analýzy koncertního melodramu

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2018 jako 2. číslo 14. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        PhDr. Mgr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

            Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D.