Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Věra Marhevská, Ph.D.

Pohyb a možnosti jeho využití pro sborové rozezpívání

Anotace a klíčová slova

Mgr. Terezie Čertková

Hudební výchova jako součást vzdělání budoucích pedagogů mateřských škol

Anotace a klíčová slova

Mgr. et Mgr. Jana Vaculíková

 

Výuka hudebního nástroje v digitálním věku

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2018 jako 1. číslo 14. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D.

            PhDr. David Kozel, Ph.D.