Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Ondřej Musil

Filmová hudba a její zázemí v české pedagogice

Anotace a klíčová slova

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Vybrané aspekty studia klavírních doprovodů písní a improvizace

Anotace a klíčová slova

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

 

Život a odkaz polského skladatele Mariana Sawy (jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů)

Anotace a klíčová slova

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Kainarova poezie pro děti a její použití v písňové tvorbě soudobých českých skladatelů z pohledu vzájemných básnických a hudebních metrorytmických vztahů

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2017 jako 2. číslo 13. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.

            Mgr. Olga Brázdová, Ph.D.