Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Umělecký a hudebně-pedagogický profil Józefa Świdera a jeho přínos k dramaturgii pěveckých sborů

Anotace a klíčová slova

Mgr. František Ostrý

Kterak Landebork od Prahe z království českého ani nepškna, boďte s Bohem, hébal

Anotace a klíčová slova

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

 

Problematika soudobé klavírní hudby a jejího nastudování

Anotace a klíčová slova

Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Vysokoškolské kvalifikační práce – disertační práce na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2017 jako 1. číslo 13. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        Doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

            PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.