Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Melanie Černá

Implementace hudební výchovy do dalších vzdělávacích oblastí na 1. stupni ZŠ

Anotace a klíčová slova

Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

Práce se zvukem na počítači ve výuce studentů učitelství

Anotace a klíčová slova

MgA. Mgr. Hana Havelková

 

Rytmická výchova v pojetí Dorothee Güntherové

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2016 jako 2. číslo 12. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

            Mgr. Radka Binderová, Ph.D.