Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Libuše Černá

Klíčová kompetence s kulturními, uměleckými či estetickými aspekty a její pojetí či absence v kurikulech ČR a SR

Anotace a klíčová slova

Mgr. Alois Daněk

Možnosti a výzvy orchestrálního projektu Nadačního fondu Harmonie vycházejícího z programu El Sistema v českém hudebně výchovném prostředí

Anotace a klíčová slova

Mgr. et Mgr. Jaroslava Rodičová

 

Řízení jihočeských hudebních spolků ve spolupráci s učitelským ústavem ve druhé polovině 19. století

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2016 jako 1. číslo 12. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

            Mgr. Šárka Dostálová, Ph.D.