Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Hana Havelková

Hudebně pohybové činnosti jako motivační prostředek ovlivňování hudebních preferencí dětí mládeže v systému hudebního vzdělávání

Anotace a klíčová slova

Mgr. Anna Prištiaková

Mediálny atak na hudobné preferencie stredoškolskej mládeže a reálne možnosti školy kultivovať hudobný vkus

Anotace a klíčová slova

MgA. Mgr. Renata Grmelová, Ph.D.

 

K autentické artikulaci a frázování barokní hudby

Anotace a klíčová slova

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.

Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931-1934

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2015 jako 2. číslo 11. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

            Mgr. Petra Pokorná, Ph.D.