Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.

Rozsah dětského hlasu jako kritérium pro výběr písňového materiálu

Anotace a klíčová slova

Mgr. Radka Binderová

Vliv hudebního vzdělání na hudební preference vysokoškolských studentů v Německu

Anotace a klíčová slova

PhDr. Renata Horáková

 

Výuka žáků v základních uměleckých školách ve vztahu k cílům stanoveným ve školních vzdělávacích programech

Anotace a klíčová slova

Mgr. Lenka Kučerová

Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 – 1939)

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2014 jako 2. číslo 10. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:        MgA. Mgr. Renata Grmelová, Ph.D.

            Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.