Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

Mgr. Lucie Sochorová

Prestiž učitelské profese pohledem studentů učitelských oborů a pedagogů

Anotace a klíčová slova

PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.

Experimentální ověřování systému hlasové výchovy na 1. stupni základní školy

Anotace a klíčová slova

Mgr. Lenka Kučerová

 

Psychologie klavírní hry v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

Anotace a klíčová slova

Mgr. Radka Binderová

Modulace pomocí mimotonálních dominant z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2014 jako 1. číslo 10. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

 

           

                                      Recenzovali:        Doc. PaedDr. Daniela Mandysová

            Mgr. Magda Zichová, Ph.D.