Aktuální otázky gymnaziální hudební výchovy v ČR

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Hudební výchova na gymnáziích a její realizace v praxi

Mgr. Magda Zichová       

Hudební výchova v ŠVP na gymnáziích v České republice

Mgr. et MgA. Kamila Sokolová     

Připravují gymnázia uchazeče o studium učitelství HV?

Mgr. Marek Olbrzymek

Digitální technologie a multimédia v sociálním kontextu výuky

Doc. Mgr. Vladimír Richter

Zpívají středoškoláci?

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2011 jako 2. číslo 7. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

(vzniklo za finanční podpory fakultního projektu PdF MU: MUNI/A/1022/2010)

 

           

                                      Recenzovali:            Doc. PhDr. Zdeněk Marek, CSc.

Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D.