Redakční rada:


Prof. PhDr. Jindřiška Bártová (HF JAMU, Brno)

Prof. Michal Košut, Ph.D. (PdF MU, Brno)

Doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (PdF MU, Brno)

Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. (PdF UMB, Banská Bystrica)

Doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (PdF OU, Ostrava)

Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU, Brno)

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (PdF UK, Praha)

Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D. (PdF MU, Brno)

 

Odpovědný redaktor a editor:


Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

kontakt: sedlacek@ped.muni.cz


 
Výkonný redaktor a editor:


Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D. (PdF MU, Brno)

kontakt: kucerova.l@ped.muni.cz


Pokyny pro autory

Guidelines for authors
Teoretické reflexe hudební výchovy

Internetový časopis jako publikační platforma primárně určená pro výsledky vědecké činnosti studentů doktorských studií, jejich tutorů a dalších odborníků.
 

ISSN 1803-1331
Vydavatel: Masarykova univerzita

Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 19, č. 2, 2023)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 19, č. 1, 2023)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 18, č. 1, 2022)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 17, č. 1, 2021)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 17, č. 2, 2021)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 16, č. 1, 2020)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 15, č. 2, 2019)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 15, č. 1, 2019)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 14, č. 2, 2018)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 14, č. 1, 2018)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 13, č. 2, 2017)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 13, č. 1, 2017)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 12, č. 2, 2016)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 12, č. 1, 2016)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 11, č. 2, 2015)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 11, č. 1, 2015)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 10, č. 2, 2014)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 10, č. 1, 2014)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 9, č. 2, 2013)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 9, č. 1, 2013)
Teoretické reflexe hudební výchovy
(roč. 8, č. 2, 2012)
K inovativním metodám současné hudební výchovy
(roč. 8, č. 1, 2012)
Aktuální otázky gymnaziální hudební výchovy v ČR
(roč. 7, č. 2, 2011)
Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách
(roč. 7, č. 1, 2011)
Didakticko-metodické aspekty využití multimediálních technologií v hudební výchově
(roč. 6, č. 2, 2010)
Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově
(roč. 6, č. 1, 2010)
Problémy recepce v jednotlivých druzích umění
(roč. 5, č. 1, 2009)
Leoš Janáček - hudební skladatel, folklorista a pedagog
(roč. 4, č. 1, 2008)
Oborově-vědecký seminář studentů doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika
(roč. 3, č. 1, 2007)
Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků - sborník studií - grantový projekt PdF MU
(roč. 2, č. 1, 2006)
Soutěž studentských vědeckých prací - Leoš Janáček a hudba XX.století
(roč. 1, č. 1, 2004)

WebArchiv – stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.