Kadence k Mozartovým klavírním koncertům – notové ukázky

 

1. Intervalová struktura melodie

 

1.1 takty 72-74 

 

 

 

3. věta Rondeau z koncertu C-dur KV 246, takty 27-32.

 

 

 

1.2 takty 96-99

 

 

2. věta koncertu C-dur KV 467, takty 100-104.

 

  

 

 

1.3 takty 88-91

 

 

 

             

 

1.4 takty 103-106

 

 

 

1.5 takty 114-116

 

 

 

1.6 takty 136-140

 

 

           

takty 209-212

 

 

 

1.7 takty 141-144 

 

 

 

 

1.8 takty 141-148

 

 

 

 

1.9 takty 149-151

 

 

 

1.10 takty 164-166 

 

 

 

1.11 takty 173-175

 

 

 

 

1.12 takty 179-181

 

 

 

 

 

 

 

1.13 takty 185-187

 

 

 

1.14 takty 371-373

 

 

 

Nyní se podívejme, jaké prvky použil Mozart v kadenci.

 

1.15 takty 393-395 (viz text 1.13)

 

 

 

1.16 takty 399-401 (viz text 1.1)

 

 

1.17 takty 405-407 (porovnej s  textem 1.11)

 

 

 

1.18  takty 408-411 (viz text 1.6)

 

 

1.19 takty 412-414 (viz text 1.7)

 

 

 

1.20  takty 418-419

 

 

 

takty 426-427

 

 

 

2. Použité rytmy

 

2.1 takty 72-74

 

 

 

2.2 takty 78-81  

 

 

 

 

 

 

2.3 takty 96-99  

 

 

 

2.4 takty 100-102

 

 

 

2.5 takty 136-140

 

 

 

2.6 takty 141-144

 

 

 

2.7 takty 209-212

 

 

 

2.8 takty 284-286

 

 

 

 

A jaké rytmické prvky použil Mozart v kadenci?

 

2.9 takty 393-395 (porovnejte s textem 1.13)

 

 

 

2.10 takty 402-404 (porovnejte s příkladem 1.1)

 

 

 

2.11 takty 408-411 (porovnejte s textem 1.6)

 

 

 

2.12 takty 412-414 (porovnejte s takty 1.7)

 

 

2.13 takty 420- 425 (porovnejte s textem 2.7)

 

 

 

3. Figurace a další typy doprovodu melodie

 

3.1 takty 72-74

 

3.2 takty 82-84

 

3.3 takty 96-99

 

 

3.4 takty 213-215

 

 

3.5 takty 111-113

 

 

 

3.6 takty 179-181

 

 

 

3.7 takty 85-87 

 

 

 

 

 

takty 164-166

 

 

           

 

 

3.8 takty 126-130

 

 

 

3.9 takty 136-140

 

 

 

3.10 takty 341-344

 

 

 

3.11 takty 345-348

 

 

 

 

 

 

3.12 takty 158-160

 

 

 

 

3.13 takty 374-376

 

 

 

 

 

 

Podívejme se nyní na  Mozartovu volbu doprovodů v kadenci 1. věty. 

 

 

 

3.14 takty 396-398 (porovnejte s 3.7 a 3.13)  

 

 

takty 405-407 (porovnejte s 3.7)

 

 

 

 

 

3.15 takty 399-404

 

 

 

 

 

3.16 takty 408-411

 

 

 

3.17 takty 420-425

 

 

 

1. věta koncertu C-dur KV 467, takty 188-190

 

 

 

 

 

4. Harmonické spoje a postupy

 

 

4.1 takty 219-221

 

 

 

           

4.2 takty 114-119

 

 

 

 

 

4.3 takty 399-401

 

 

 

Návrh kadence k 1. větě koncertu C-dur KV 467: