Leoš Janáček - hudební skladatel, folklorista a pedagog

 

/sborník KHV PdF MU, Brno 2008, ed. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D./

 

 

Mgr. Dagmar Janečková

Janáčkova skladatelská škola jako odkaz moravské hudební tradice

Mgr. Zuzana Vaculová                 

Jaroslav Jaroš - Janáčkovský interpret

Mgr. Veronika Hrůzová                 

Postava Bystroušky v interpretačním pojetí Sylvie Kodetové

Mgr. Hana Doležalová

Leoš Janáček: Zdenčiny variace

Mgr. Věra Chmelová

Méně hraná klavírní díla Leoše Janáčka

Mgr. Petra Martincová

Janáčkovy znovuobjevené fugy a jeho pobyt v Lipsku

 

© Vydala v roce 2008 Katedra hudební výchovy PdF MU Brno jako 1. číslo 4. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

(vzniklo za finanční podpory fakultního projektu PdF MU: MUNI/41/ 064/08)