Soutěž studentských vědeckých prací

2004

Sborník KHV PdF MU, Brno 2007, ed. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

© Vydala v roce 2004 Katedra hudební výchovy PdF MU Brno jako 1. číslo 1. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
(vzniklo za finanční podpory fakultního projektu PdF MU, č. 431/2004)

1. místo


Mgr. Romana Sedláčková


Vliv neofolklorismu a expresionismu na vyjadřovací stylistiku a kompoziční jazyk Leoše Janáčka a Bély Bartóka – hudební paralelismy dvou výrazných osobností2. místa


MgA. Markéta Dvořáková (JAMU, Brno)


Tvorba multimediálních děl z pohledu hudebního skladateleMarkéta Kratochvílová (FF UP, Olomouc)


Ervín Schulhoff a Druhá vídeňská škola3. místo


Michal Fránek (FF MU, Brno)


Leoš Janáček ve světle hudebních kritik Graciana Černušáka v Lidových novináchČestná uznání


Mgr. Martina Sovová (PdF MU, Brno)


Janáček - Bezruč - PSMUVeronika Vejvodová (FF MU, Brno)


Ruské fragmenty Leoše JanáčkaPamětní listy


Svatava Pintzkerová (PdF MU, Brno)


Claude Debussy - Moře (ukázka práce s poslechovou skladbou)Dalibor Němec (JAMU, Brno)


Role bicích nástrojů v Kabeláčových osudových dramatech člověkaŘešitelka projektu:


Mgr. Andrea Lukešová (PdF MU, Brno)


Užití matematických metod v analýze vokální melodiky Janáčkových oper