Publikace členů katedry či publikace, na kterých se členové katedry významně autorsky podíleli vydané v posledních letech:

VACULÍK, Jaroslav: Nástin českých a slovenských přeshraničních emigrací v meziválečném období


VACULÍK, Jaroslav: Češi v cizině 1850-1938


VACULÍK, Jaroslav: České menšiny v Evropě a ve světě


ČAPKA, František - SLEZÁK, Lubomír - VACULÍK, Jaroslav: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce


ČAPKA, František: Dějiny zemí Koruny české v datech


ČAPKA, František - SLEZÁK Lubomír:
Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana
(se zřetelem na Moravu a Slezsko)ČAPKA, František:
Odbory v českých zemích v letech 1918-1948ČAPKA, František - LUNEROVÁ, Jitka:
Tragédie mnichovské dohodyBÍLEK, Libor - KOVÁČIK, Josef:
Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy


Plný text ZDE.

ČAPKA, František:
Obrazy ze života společnosti v českých dějináchMIHOLA, Jiří (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma


ČAPKA, František - SANTLEROVÁ, Květoslava:
Procházka BrnemŠTĚPÁNEK, Kamil - VACULÍK, Jaroslav:
Obecné dějiny novověku II.-III. (17. a 18. století)MALINA, Jaroslav a kol. (podíl F. Čapka): Antropologický slovník


Autorský kolektiv:
Karel Altman, František Bačovský, Ludvík Belcredi, František Čapka, Michaela Čornejová, Milena Flodrová, Tomáš Kocman, Pavel Krafl, Karel Mrázek, Rudolf Musil, Jindra Pavelková, Monika Sobolová (Svobodová), Tomáš Valeš, Aleš Vyskočil:
Ves Leštno za městečko vysazovati ráčímeČAPKA, František - VYKOUPIL, J.:
Dějepis 8
NovověkČAPKA, František:
Dějepis 9
Novověk, Moderní dějinyVACULÍK, Jaroslav (ed.):
Katedra historie
Informační příručkaVybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1


Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2


Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3


Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4