Celostátní studentská vědecká konference - Historie


Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2019 se uskuteční ve dnech 17. - 18. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, 602 00 Brno a pořadatelem je Katedra historie PdF MU
Pozvánku konference naleznete zde.
Statuta konference naleznete zde.
CSVK - Historie 2019: seznam prací naleznete zde.

Obecné informace o těchto konferencích
Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů mají možnost každoročně soutěžit se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie. Od roku 1997 se této akce pravidelně účastní i naši posluchači, proto jsme zřídili tuto stránku, která obsahuje základní informace, které potřebujete, pokud se rozhodnete této akce zúčastnit.

Proč se zúčastnit?
Účastník se setká s odborníky v oboru, pozná nejlepší studenty historie z ostatních univerzit, získá potřebné zkušenosti a těm nejlepším je pak dokonce publikována jejich studie a získají tak dobrou položku do svého životopisu.

Kde a kdy se akce koná?
Každý rok je to někde jinde, v organizaci se střídají jednotlivé katedry a ústavy historie po celé ČR (za rok 1995 Ostrava, 1996 Hradec Králové, 1997 Brno, 1998 Praha, 1999 Olomouc, 2000 Č. Budějovice, 2001 Ústí nad Labem, 2002 Opava, 2003 Pardubice, 2004 Brno, 2005 Liberec, 2006 Ostrava, 2007 Praha, 2008 Hradec Králové, 2009 Ústí nad Labem, 2010 Olomouc, 2011 Opava, 2012 Plzeň, 2013 Pardubice, 2014 Liberec, 2015 Brno). Akce je dvoudenní a bývá na přelomu března a dubna následujícího roku (tedy za rok 2016 se koná na jaře 2017). Vybraným účastníkům za naše pracoviště uhradíme cestovné a ubytování.

Jak se přihlásit?
Každé pracoviště má podle statutu konference právo vyslat pouze dva reprezentanty z řad studentů bc. či mgr. oborů (a také jednoho pedagoga do hodnotící komise), kteří se zúčastní s příspěvkem, který má max. 30 stran textu. Důraz klademe na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat.

Jak má vypadat soutěžní příspěvek?
Jeho formální podobu stanovuje statut konference, který vydává pracoviště, kde se konference koná. Pravidelně to bývají tyto náležitosti: 1) může se jednat o původní studii, přepracovanou seminární práci či část bakalářské nebo diplomové práce; 2) rozsah do 30 stran (12 písmo, 1,5 řádkování, písmo Times New Roman, poznámky velikost 10); 3) musí obsahovat max. 1 stránku českého resumé; 4) zahrnuje seznam použitých pramenů a literatury; 5) odevzdávají se tři výtisky svázané ideálně do kroužkové vazby.

Neváhejte, stojí to za to!
Tento text je určen především studentům 3. ročníku bc. oborů a studentům mgr. oborů - neváhejte, prosím, hned na začátku zimního semestru se poraďte s vedoucím vaší bakalářské či diplomové práce a rozmyslete si, s jakým příspěvkem se chcete konference zúčastnit. Dvoudenní cesta za skvělou životní zkušeností. Tímto zážitkem prošla řada vašich spolužáků, kteří se už uplatnili v praxi a zde se měli možnost poprvé výrazněji zviditelnit.

Pokud chcete znát jejich jména, pak za všechny vybírám:
Mgr. Martin Cempírek, který soutěžil v Brně 2004 a nyní pracuje ve Státním zastupitelství v Děčíně.
Mgr. Radim Šťěrba, jenž se zúčastnil konference v Ostravě 2006 a nyní je vedoucím katedry Občanské výchovy PdF MU.
Mgr. Libor Bílek, jenž se zúčastnil konference v Ústí nad Labem 2009 a nyní je doktorandem na FF MU a spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů a zároveň vyučuje na našem pracovišti.
Mgr. Klára Košařová, která se zúčastnila konference v Pardubicích 2014 a nyní vyučuje francouzský jazyk na 1. ZŠ v Napajedlích.
Bc. Jan Krajčirovič, jenž se zúčastnil konference v Liberci, v roce 2015 a jeho práce byla otištěna ve sborníku, ve kterém vychází prvních deset nejlepších studií.

To je vše. Pokud vás zajímají další informace o konferenci, pak kontaktujte prof. PhDr. Jaroslava Vaculíka, CSc. (e-mail: vaculik@ped.muni.cz)

Informace o jednotlivých ročnících soutěže
Historie 2015 – akce se uskutečnila ve dnech 21. – 22. dubna 2016 na půdě FF Masarykovy univerzity v Brně.
Za katedru historie PdF MU se zúčastnil: Bc. Jan Krajčirovič: Činnost Svobodného vysílače Ječmínek a následný proces se členy skupiny Černín a spol. a opět bude jeho práce vydána ve sborníku konfernce.

Historie 2016 – konference se uskuteční na půdě JČU v Českých Budějovicích v dubnu 2017.