Erasmus

Koordinátoři:
Koordinátor pro zahraniční mobility na Katedře historie PdF MU:
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
e-mail: stepanek@ped.muni.cz

Koordinátor pro zahraniční mobility na Pedagogické fakultě MU:
Mgr. Radek Pospíšil
e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz

Partnerská pracoviště na zahraničních univerzitách se smlouvami na výměnu studentů:
Univerzita v Regensburgu - Filozofická fakulta - Oddělení didaktiky dějepisu při Historickém institutu (Universität Regensburg/Das Institut für Geschichte der Universität Regensburg, Abteilung Didaktik der Geschichte)(University of Regensburg /Faculty of Philosophy, Fine Arts, History and Humanities / Institute of History/ Department of Didactics of History)
Pedagogická univerzita v Krakově - Institut historie a archivnictví (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/ Instytut Historii i Archiwistyki) (Pedagogical University of Cracow/ Institute of History and Archives)
Univerzita Komenského v Bratislavě - Pedagogická fakulta – Katedra historie (Comenius University/Faculty of Education/Department of history)

Kdo může vyjet:
Studenti po absolvování alespoň dvou semestrů studia (2.–5. ročník).
Aktivní spolupráce probíhá s oddělením didaktiky dějepisu.
Široká nabídka předmětů s historickým a dějepisně-didaktickým zaměřením: optimální pro studenty navazujícího magisterského studia učitelství dějepisu (není podmínkou).

Předměty v cizích jazycích na katedře historie:
od ps 2016 De2MP_COWA East - Central Europe in the context of the Cold War (erasmus_friendly)