Erasmus

Koordinátoři

Koordinátor pro zahraniční mobility na Katedře historie PdF MU: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., e-mail: stepanek@ped.muni.cz

Koordinátor pro zahraniční mobility na Pedagogické fakultě MU:
Mgr. Bc. Lucie Viková
e-mail: 179895@mail.muni.cz

Partnerská univerzita

Universität Regensburg
Das Institut für Geschichte der Universität Regensburg, Abteilung Didaktik der Geschichte
Kdo může vyjet: Studenti po absolvování alespoň dvou semestrů studia (2.–5. ročník).
Aktivní spolupráce probíhá s oddělením didaktiky dějepisu.
Převažují didakticky orientované předměty: optimální pro studenty navazujícího magisterského studia učitelství dějepisu.

Předměty v cizích jazycích na katedře historie
od ps 2016 De2MP_COWA East - Central Europe in the context of the Cold War (erasmus_friendly)