Celostátní studentská vědecká konference – Historie 2019


17. - 18. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
Poříčí 7/9, 602 00 Brno


Pozvánku konference naleznete zde.
Statuta konference naleznete zde.Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

XIX. česko–polské historické a pedagogické dny

Vznik ČSR a obnovení Polska v roce 1918
v aktuálních kontextech historie, pedagogiky a oborové didaktiky

6. listopadu 2018
Relaxační místnost RUV, PdF MU
Brno, Poříčí 9

Program konference naleznete zde.