Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

XIX. česko–polské historické a pedagogické dny

Vznik ČSR a obnovení Polska v roce 1918

6. listopadu 2018
Relaxační místnost RUV, PdF MU
Brno, Poříčí 9

Program konference naleznete.